Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giảm khí thải độc hại cho động cơ diesel tăng áp lắp trên xe buýt
Authors: Đinh Xuân Thành
Advisor: Phạm Văn Thể
Lê Anh Tuấn
Keywords: Điezen
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung. Lý thuyết về sự hình thành và cơ sở tính toán phát thải độc hại động cơ diesel. Tính toán, thiết kế và chế tạo hệ thống luân hồi khí thải và lắp lọc bụi khói cho động cơ diesel tăng áp. Thực nghiệm và đánh giá.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật động cơ nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15413
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139965.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 7,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139965-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.