Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chống kết khối cho phân đạm Urê trong điều kiện Việt Nam
Authors: Hoàng Anh Tuấn
Advisor: La Văn Bình
Nguyễn Huy Phiêu
Keywords: Phân nitơ; Kết khối; Chống
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xác định nguyên nhân của hiện tượng kết khối urê trong thực tế sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Khảo sát đặc điểm khí hậu Việt Nam và ảnh hưởng của yếu tố khí hậu đến hiện tượng kết khối urê làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật hạn chế kết khối urê theo nguyên lý tác động vào nguyên nhân gây nên hiện tượng kết khối đã xác định. Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá về một số biện pháp kỹ thuật hạn chế kết khối sản phẩm urê, so sánh để lựa chọn biện pháp kỹ thuật phù hợp và hiệu quả nhất để ứng dụng triển khai trên dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện có. Nghiên cứu khảo sát dựa vào số liệu thực nghiệm, cơ sở lý luận để biện luận làm rõ hơn về bản chất của các hiện tượng hóa - lý xảy ra cũng như cơ sở khoa học của việc áp dụng biện pháp chống kết khối đã lựa chọn.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ hóa học các chất vô cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15414
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139966.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 8,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139966-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 7,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.