Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp điều khiển nhằm nâng cao chất lượng chuyển động của tay máy công nghiệp
Authors: Võ Thu Hà
Advisor: Bùi Quốc Khánh
Nguyễn Phạm Thục Anh
Keywords: Tay máy công nghiệp; Chuyển động; Điều khiển
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ điều khiển chuyển động tay máy công nghiệp. Nghiên cứu ứng dụng điều khiển thích nghi để nâng cao chất lượng cho điều khiển bám quỹ đạo của tay máy công nghiệp. Điều khiển thích nghi dùng bộ quan sát trượt cho các khớp tay máy có độ cứng vững thấp. Xây dựng mô hình thực nghiệm điều khiển cho hệ chuyển động tay máy công nghiệp.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15416
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139969.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139969-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.