Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiệu quả quá trình trao đổi nhiệt trong hệ thống thiết bị chưng cất nước biển sử dụng năng lượng mặt trời
Authors: Nguyễn Đức Nam
Advisor: Đặng Quốc Phú
Keywords: Nước biển; Chưng cất; Trao đổi nhiệt
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nguồn nước ngọt và các công nghệ sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Các phương pháp chưng cất nứoc biển bằng năng lượng mặt trời. Lý thuyết về quá trình trao đổi nhiệt khi sôi và một số thiết bị bay hơi đặc trưng. thực nghiệm nghiên cứu quá trình trao đổi nhiệt trong thiết bị sinh hơi kiểu tươi.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học)- Ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15480
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208290.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208290-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tăt
  • Size : 30,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.