Thông tin tài liệu


Title: Tính toán, phân tích hiệu quả làm việc của hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh theo phương pháp Exergy
Authors: Trịnh Trung Dũng
Advisor: Phạm Văn Tùy
Keywords: Bơm nhiệt; Hệ thống
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh. Các phương pháp nghiên cứu hệ thống nhiệt - lạnh. Phương pháp năng lượng exergy, nghiên cứu hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh và thực nghiệm
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học)- Ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15481
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208293.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208293-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 50,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.