Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng góc nghiêng và lượng nạp của ống nhiệt mao dẫn
Authors: Nguyễn Viết Đức
Advisor: Bùi Hải
Keywords: Ống nhiệt
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ống nhiệt. Ống nhiệt mao dẫn. Nghiên cứu ảnh hưởng của góc nghiêng và lượng nạp đến công xuất nhiệt của ống nhiệt mao dẫn bằng thực nghiệm. Xử lý số liệu và kết quả thực nghiệm
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học)- Ngành kỹ thuật Nhiệt - lạnh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15483
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208295.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208295-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 67,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.