Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế thiết bị đo các đại lượng điện truyền tin theo chuẩn USB
Authors: Trần Thị Anh Âu
Advisor: Nguyễn Quốc Cường
Keywords: Thiết bị đo
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Thực trạng nhu cầu truyền tin của chuẩn USB của thiết bị đo mà cụ thể là thiết bị đo trên cơ sở ADE7753. Giới thiệu vi hệ thống ADE7753 và chuẩn USB. Thiết kế thiết bị đo truyền tin theo chuẩn USB
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học)- Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15489
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208304.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 819,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208304-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 43,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.