Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm cho cân điện tử công nghiệp / Đoàn thị Hương Giang
Authors: Đoàn Thị Hương Giang
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Cân điện tử; Phần mềm
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống cân điện tử công nghiệp. Nghiên cứu và xây dựng công cụ phần mềm để thu thập và quản lý dữ liệu của một trạm cân điện tử. Thử nghiệm và đánh giá
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học)- Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15490
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208305.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208305-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 54,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.