Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit trên cơ sở nhựa Epoxy mạch vòng gia cường bằng sợi tre - luồng
Authors: Nguyễn Thị Thu Thủy
Advisor: Trần Vĩnh Diệu
Keywords: Vật liệu compozit; Nghiên cứu; Chế tạo
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu Polyme compozit. Các phương pháp nghiên cứu: Nguyên liệu đầu, phương pháp chế tạo sợi luồng, phương pháp chế tạo vật liệu polyme compozit, phương pháp nghiên cứu tính chất của vật liệu PC. Các kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15502
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208350.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208350-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 78,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.