Thông tin tài liệu


Title: Tính toán hệ TMD cho cơ hệ một bậc tự do nhằm giảm thành phần dao động tần số riêng
Authors: Nguyễn Bá Nghị
Advisor: Nguyễn Đông Anh
Keywords: Tần số; Dao động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về TMD. Mô hình con lắc ngược một bậc tự do. Tính toán TMD cho mô hình con lắc ngược nhằm giảm thành phần dao động tần số riêng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15504
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208353.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208353-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 43,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.