Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá điều kiện biên của một dầm đàn hồi từ số liệu đo của tần số dao động riêng
Authors: Hoàng Minh Tuấn
Advisor: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
Keywords: Đàn hồi; Tần số; Dao động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày giải thuật di truyền. Đánh giá điều kiện biên của dầm đàn hồi. Áp dụng thuật toán di truyền và minh hoạ kết qủa số.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15505
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208354.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 823,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208354-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.