Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu động học và động lực học của Mobile Robot bánh lăn
Authors: Nguyễn Hải Sơn
Advisor: Phan Văn Đồng
Keywords: Robot; Động học; Động lực học
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Mobile robot. Cơ sở động học vật rắn. Động học Mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Động học mobile robot di chuyển trên bề mặt phức tạp. Động lực học mobile robot di chuyển trên mặt phẳng. Tổng quan về TCP/IP và Wifi. Thiết kế mobile robot điều khiển từ xa bằng công nghệ wifi.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15506
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208356.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208356-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 66,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.