Thông tin tài liệu


Title: Phần tử cận biến và ứng dụng
Authors: Phan Sỹ Thanh
Advisor: Trần Đức Trung
Keywords: Phần tử cận bến; Ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Đưa ra khái niệm mới: Phần tử cận biến. Ứng dụng phần tử cận biến, giải thuật tiến hoá vào bài toán nhận dạng và tối ưu đa mục tiêu kết cấu.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15508
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208358.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.