Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sản xuất chất ức chế ăn mòn theo cơ chế tạo màng hấp phụ dùng cho dung dịch gốc nước trong công nghiệp dầu khí
Authors: Đỗ Thành Trung
Advisor: Đào Văn Tường
Keywords: Chất ức chế ăn mòn; Sản xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái niệm chung về ăn mòn kim loại. Hoá phẩm chống ăn mòn dùng trong lĩnh vực dầu khí. Nguyên vật liệu và phương pháp dùng trong nghiên cứu chất ức chế ăn mòn. Nghiên cứu chế tạo hoá phẩm chống ăn mòn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15522
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208452.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208452-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 49,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.