Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cây trạch tả Việt Nam (Alisma plantago - Aquatica L., Alismataceae)
Authors: Phạm Hải Yến
Advisor: Trần Thu Phương
Keywords: Trạch tả; Thành phần hóa học; Hoạt tính sinh học; Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về cây Trạch tả, thành phần hoá học, Vài nét về các hợp chất Tecpen, khử hoá bằng phức hydrua kim loại. Các phương pháp nghiên cứu: Mẫu thực vật, phương pháp phân lập các hợp chất, phương pháp xác định cấu trúc hoá học các hợp chất, phương pháp thử nghiệm các hoạt tính sinh học. Thực nghiệm: Mẫu thực vật, phân lập các hợp chất, hằng số vật lý và các số liệu phổ của các chất, thử nghiệm hoạt tính sinh học, tổng hợp một số dẫn xuất từ các chất phân lập được. Kết quả và thảo luận: Xác định cấu trúc hoá học của các hợp chất, kết quả thử hoạt tính kháng sinh học.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15525
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208456.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 9,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208456-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 62,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.