Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế biến dầu nhờn động cơ thải
Authors: Đỗ Thị Huệ
Advisor: Nguyễn Hữu Trịnh
Keywords: Dầu nhờn; Chế biến
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về dầu nhờn. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đông tụ, phương pháp axit. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15527
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208458.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 878,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208458-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 72,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.