Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Nanozeolit NaX từ cao lanh Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Long
Advisor: Tạ Ngọc Đôn
Keywords: Cao lanh; Việt Nam; Vật liệu Nano; Tổng hợp; Đặc trưng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về cao lanh. Giới thiệu về Zeolit và Nanozeolit. Các phương pháp thực nghiệm. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15528
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208459-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 83,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208459.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.