Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động và các phương pháp điều khiển tua-bin khí
Authors: Nguyễn Hữu Nhàn
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Điều khiển tự động; Tua bin
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu cấu tạo và nguyên lý làm việc của tua-bin khí. Các phương pháp điều khiển tua-bin khí. Xây dựng mô hình tua-bin khí và các thuật toán điều khiển. Thực hiện mô phỏng trên matlab.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Chuyên ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15559
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 232094.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 232094-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 29,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.