Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiễm bởi thuốc kháng sinh trong công nghiệp Dược
Authors: Trương Quốc Hoàn
Advisor: Vũ Văn Mạnh
Keywords: Nước thải
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Trình bày tổng quan về hoạt động sản xuất dược phẩm. Tác động môi trường của nước thải bị ô nhiễm bởi thuốc kháng sinh và các giải pháp xử lý. Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải sản xuất dược phẩm. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý. Tác giả đưa ra kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15586
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208474-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 63,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208474.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.