Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế mô phỏng micro mô tơ dùng trong vi truyền động sử dụng hiệu ứng tĩnh điện
Authors: Đinh Khắc Toản
Advisor: Phạm Hồng Phúc
Keywords: Mô tơ; Thiết kế
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về MEMS và micro mô tơ. Lý thuyết hiệu ứng tĩnh điện. Thiết kế và chế tạo bộ kích hoạt răng lược kiểu răng thang. Thiết kế mô tơ tuyến tính sử dụng răng lược kiểu răng thang. Quy trình chế tạo mô tơ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15607
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255099.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255099-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 104,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.