Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của polysulfite lỏng G21 đến tính chất của nhựa epoxy der 331 sử dụng làm chất tạo màng cho sơn
Authors: Đinh Phú Anh
Advisor: Nguyễn Thanh Liêm
Keywords: Nhựa epoxy; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về biến tính nhựa epoxy. Khảo sát tính chất cơ lý của màng sơn trên cơ sở nhựa biến tính sử dụng một số chất độn thông dụng, áp dụng cho sơn lót và sơn phủ màu ghi.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu phi kim
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15609
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255085.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 794,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255085-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 61,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.