Thông tin tài liệu


Title: Xác định giá trị doanh nghiệp điện lực Hà Tĩnh phục vụ tiến trình cổ phần hoá công ty điện lực 1
Authors: Phạm Thị Trang
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Điện năng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Thực trạng về hoạt động SXKD của tổng công ty điện lực 1. Cổ phần hoá doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp điện lực trực thuộc công ty điện lực 1 - Điện lực Hà Tĩnh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15658
Appears in Collections:Bg-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208542.pdf
    Restricted Access
  • Size : 874,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208542-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.