Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp cho bài toán công ích trong điều kiện cổ phần hoá các doanh nghiệp điện lực. Áp dụng cho công ty điện lực 1
Authors: Nguyễn Hồng Khanh
Advisor: Bùi Xuân Hồi
Keywords: Điện năng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Cơ sở lý thuyết về hoạt động công ích và vấn đề hoạt động công ích trong ngành điện. Cổ phần hoá các doanh nghiệp điện lực và một số giải pháp cho bài toán công ích áp dụng cho công ty điện lực 1.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15661
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208548.pdf
    Restricted Access
  • Size : 921,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208548-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 44,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.