Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất biện pháp mở rộng việc ứng dụng DSM vào quản lý nhu cầu sử dụng điện tại nhà máy cơ khí gang thép
Authors: Đặng Thị Bảo Thái
Advisor: Lã Văn Bạt
Keywords: Điện năng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về hệ thống năng lượng của Việt Nam, Lý thuyết về DSM, Tổng quan về ngành thép và nhà máy gang thép hiện nay và các biện pháp quản lý nhu cầu sử dụng điện cho nhà máy.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15665
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208550.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208550-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 38,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.