Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phương pháp đa hồi quy để dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020
Authors: Đàm Thận Yên
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Dự báo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết của dự báo. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Phương pháp đa hồi quy và giới thiệu về phần mềm Simple - E. Hiện trạng kinh tế xã hội - tình hình sử dụng điện năng của tỉnh Bắc Ninh. Dự báo nhu cầu điện năng của tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15691
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255136-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 104,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255136.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.