Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và nhận dạng tiềm năng phát triển công nghệ đốt than lớp sôi ở Việt Nam
Authors: Đào Đức Hải
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Lò hơi; Đốt than
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Tổng quan về công nghệ đốt than lớp sôi. Tổng quan truyền nhiệt trong lớp sôi. Tổng quan cháy than trong lớp sôi. Hiện trạng và đánh giá tiềm năng ứng dụng công nghệ đốt than lớp sôi tại Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15719
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255214.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.