Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn NG-SDH và phương án triển khai trên mạng NGN ở VNPT
Authors: Nguyễn Hòa Sinh
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Liên lạc quan; Truyền dẫn; Công nghệ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày xu hướng phát triển công nghệ truyền tải quang thế hệ mới. Hiện trạng mạng truyền tải quang của VNPT. Nghiên cứu công nghệ NG-SDH và các sản phẩm NG-SDH điển hình. Đề xuất giải pháp áp dụng công nghệ NG-SDH trên mạng truyền tải quang NGN của VNPT.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15753
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208138.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208138-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 76,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.