Thông tin tài liệu


Title: Truyền dẫn quang trong mạng NGN
Authors: Huỳnh Văn Thành
Advisor: Phạm Công Hùng
Keywords: Mạng truyền dẫn; Mạng thế hệ mới; Truyền dẫn quang
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng NGN, mạng WDM. Định tuyến, gán bước sóng trong WDM. Chuyển đổi bước sóng trong mạng WDM. IP trên mạng WDM. Kỹ thuật lưu cho IP trên WDM và truyền dẫn trục trong mạng NGN của VNPT.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15754
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208139.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208139-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 67,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.