Thông tin tài liệu


Title: Mạng truy cập viễn thông Wifi - Wimax
Authors: Phạm Minh Lan
Advisor: Phạm Công Hùng
Keywords: Mạng viễn thông; Bảo mật
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nội dung về mạng không dây: Giới thiệu mạng Man và mạng không dây; Các tiêu chuẩn áp dụng cho mạng không dây; Kỹ thuật điều chế và mã hoá. Bảo mật trên mạng không dây: Những kỹ thuật bảo mật ( phương thức bảo mật) đang được sử dụng trên mạng không dây; Lỗ hổng và bất cập trong bất cập của mạng không dây; Tăng cường bảo mật trên mạng không dây.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15756
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208141.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 7,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.