Thông tin tài liệu


Title: Mạng NGN và chất lượng dịch vụ (QoS)
Authors: Lê Thanh Việt
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Mạng thế hệ mới
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng NGN. Cấu trúc mạng NGN. Mạng thế hệ mới và công nghệ chuyển mạch mềm. Giao thức báo hiệu, chất lượng dịch vụ bảo mật trong mạng NGN. Ứng dụng NGN và định hướng phát triển của VNPT
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15757
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208143.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.