Thông tin tài liệu


Title: Truyền hình số DVB ở Việt Nam và xu hướng phát triển
Authors: Nguyễn Như Thất
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Truyền hình số; Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về truyền hình số. Tạo dòng MPEG-2 và cấu trúc MPEG-2 TS. Truyền hình số mặt đất DVB-T. Truyền hình số qua vệ tinh DVB-S. Truyền hình số qua cáp DVB-C. Truyền hình số DVB ở Việt Nam và xu hướng phát triển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15758
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208144.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208144-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 59,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.