Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ mạng NGN và cấu hình mạng NGN của VNPT
Authors: Võ Minh Trung
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Mạng viễn thông; Kiến trúc; Dịch vụ; Mạng thế hệ sau
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng thế hệ sau NGN. Kiến trúc mạng NGN và dịch vụ. Công nghệ mạng lõi trong NGN. Giao thức báo hiệu trong mạng thế hệ sau NGN. Cấu hình mạng NGN của VNPT.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15759
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208145.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.