Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu dao động ghế ngồi xe khách sản xuất tại Việt Nam
Authors: Lê Văn Quỳnh
Advisor: Lưu Văn Tuấn
Keywords: ô tô khách; Dao động; Sản xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tình hình sản xuất ô tô chở khách ở Việt Nam và nghiên cứu về dao động ô tô. Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu của ghế ngồi. Khảo sát dao động của ghế ngồi ô tô khách. Ứng dụng Matlab - Simulink để khảo sát dao động của ghế ngồi ô tô khách.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15760
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208149.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208149-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 60,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.