Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của qúa trình chuyển số đến sự tổn hao công suất trong hộp số tự động
Authors: Phạm Văn Thoan
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Hộp số; Cấu tạo; Nguyên lý
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hộp số tự động trên ô tô. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động. Lý thuyết động lực học các hệ thống dẫn động thuỷ lực.Đánh giá tổn hao công suất quá trình chuyển số trong hộp số tự động.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ khí động lực - Chuyên ngành ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15761
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208150.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208150-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 60,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.