Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính quay vòng của xe du lịch
Authors: Lê Đức Hiếu
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Ô tô du lịch; Chuyển động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ngành công nghiệp ô tô. Mô hình tính toán lốp xe ô tô. Xây dựng hệ phương trình vi phân mô tả quỹ đạo chuyển động của ô tô. Sử dụng Simulink của Matlab giải hệ phương trình vi phân mô tả quỹ đạo chuyển động của xe. Khảo sát, phân tích và so sánh các chỉ tiêu đánh giá tính quay vòng của ô tô
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15765
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208155.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208155-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 53,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.