Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế công nghệ tạo hình để chế tạo chi tiết vỏ bugi động cơ đốt trong
Authors: Đỗ Thị Mơ
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Bugi; Dập tạo hình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ chế tạo và sản phẩm. Nghiên cứu công nghệ ép chảy để chế tạo vỏ bugi động cơ đốt trong. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm deform trong mô phỏng số quá trình chế tạo chi tiết vỏ bugi động cơ đốt trong. Mô phỏng số quá trình tạo hình chi tiết bỏ bugi.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15832
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271483.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271483-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 179,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.