Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống quản lý thông tin bài giảng điện tử ứng dụng web ngữ nghĩa
Authors: Đặng Thị Thanh
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Thông tin; Bài giảng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung về web ngữ nghĩa. Ứng dụng web ngữ nghĩa trong hệ thống giáo dục điện tử. Xây dựng hệ thống quản lý bài giảng tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang. Các kết luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15850
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271523.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271523 -tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 97,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.