Thông tin tài liệu


Title: Tính toán, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống cấp phôi bằng rung động
Authors: Phạm Thị Thiều Hoa
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Hệ thống tự động; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất. Hệ thống điều khiển tự động. Hệ thống cấp phôi tự động. Tính toán, thiết kế cơ cấu cấp phôi rung động. Chế tạo mô hình hệ thống cáp phôi rung động
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Cơ điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15864
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271487.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271487-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 97,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.