Thông tin tài liệu


Title: Số liệu nhiệt động của một số HC và ứng dụng
Authors: Phạm Thái Sơn
Advisor: Lại Ngọc Anh
Keywords: Nhiệt động lực học chất khí; Ứng dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan các vấn đề của đề tài. Phương trình trạng thái. Số liệu thực nghiệm của Cyclopropane và MethylCyclohexane. Bộ số liệu nhiệt động của Cyclopropane và MethylCyclohexane. Nghiên cứu đánh giá chu trình máy lạnh nén hơi sử dụng môi chất làm việc là Cyclopropane. Kết quả và bàn luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15865
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271488.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271488-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 113,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.