Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ sản xuất Malt đại mạch, là nguyên liệu cho sản xuất bia
Authors: Trần Vân Hà
Advisor: Nguyễn Thanh Hằng
Keywords: Bia; Malt; Đại mạch; Sản xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tình hình sản xuất Malt trong nuớc và trên thế giới, công nghệ sản xuất Malt từ đại mạch. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15901
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208370.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 653,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208370-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 56,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.