Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi tiện cứng
Authors: Vũ Thị Huệ
Advisor: Trần Đức Quý
Keywords: Tiện cắt; Chi tiết mài mòn
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về tiện cứng. Nghiên cứu phương pháp bôi trơn tối thiểu MQL khi tiện cứng. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ cắt và chế độ bôi trơn đến độ nhám bề mặt chi tiết.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15914
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253251.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.