Thông tin tài liệu


Title: Quản lý nhu cầu điện năng trong hệ thống phân phối điện đô thị, lựa chọn các hệ thống quản lý phụ tải tối ưu nhất. Vấn đề tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng
Authors: Đoàn Thị Bằng
Advisor: Đặng Quốc Thống
Keywords: Điện năng; Tiêu thụ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày vấn đề quản lý nhu cầu điện năng (DSM) trong hệ thống cung cấp điện đô thị. Quản lý nhu cầu điện năng (DSM) trong hệ thống cung cấp điện đô thị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15917
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208612.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208612-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 43,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.