Thông tin tài liệu


Title: Vận dụng công nghệ dạy học hiện đại vào dạy học thực hành nghề sửa chữa máy công cụ theo phương pháp dự án ở khoa Cơ khí động lực trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh
Authors: Nguyễn Thanh Bình
Advisor: Nguyễn Xuân Lạc
Keywords: Máy công cụ; Giảng dạy
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận: Tổng quan về công nghệ dạy học, phương pháp dự án, kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Thực trạng việc vận dụng dạy học môn học thực hành sửa chữa máy công cụ (SCMCC) tại khoa CKĐL trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Vận dụng công nghệ dạy học hiện đại và phương pháp dự án vào dạy học thực hành nghề SCMCC. Thực nghiệm sư phạm. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15922
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208617.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208617-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 44,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.