Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng màng mỏng quang học bằng phương pháp bốc hơi có trợ giúp của chùm ion
Authors: Phạm Hồng Tuấn
Advisor: Trần Định Tường
Đặng Xuân Cự
Keywords: Màng mỏng quang học
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Chất lượng màng mỏng quang học và phương pháp bay hơi có trợ giúp của chùm ion. Xây dựng thiết bị nghiên cứu phương pháp IAD. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng TiO2 và SiO2 bằng công nghệ IAD và một số kết quả ứng dụng công nghệ IAD
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15925
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223138.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.