Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu trúc vải tráng phủ và các yếu tố ảnh hưởng đến đặc trưng cơ lý của đường may
Authors: Phan Thanh Thảo
Advisor: Hoàng Thị Lĩnh
Đỗ Văn Vĩnh
Keywords: Vải tráng phủ
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất cơ lý của vải tráng phủ. Độ bền đường may mũi thoi thực hiện trên vải tráng phủ và độ uốn sóng tương đối tại đường may của vải chống thấm
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15926
Appears in Collections:Ts-Dệt may
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223139.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.