Thông tin tài liệu


Title: Về các điều kiện cân bằng khối lượng của nhiều hệ vật
Authors: Phạm Văn Sơn
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Cân bằng động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết cân bằng khối lượng hệ nhiều vật. Phân tích động học cơ cấu không gian bằng phương pháp chiếu vuông góc và các điều kiện cân bằng khối lượng hệ nhiều vật.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Chuyên ngành Động lực học và độ bền của máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15927
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223140.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223140-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 667,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.