Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số vần đề động lực học của cụm trục chính máy tiện
Authors: Đào Duy Trung
Advisor: Phạm Đắp
Nguyễn Xuân Toàn
Keywords: Động lực học; Máy tiện
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan lý thuyết động lực học máy công cụ. Các yêu cầu, tiêu chuẩn, sơ đồ kết cấu cụm trục chính và khảo nghiệm cân bằng động trục chính . Tính toán động lực học cụm trục chính và thân máy tiện T18A dưới ảnh hưởng của một số thông số thay đổi bằng phần mềm. Các kết quả đo dao động riêng và cưỡng bức cụm trục chính máy tiện
Description: Luận án(Tiến sĩ sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15929
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223142.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223142-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 780,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.