Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng phương pháp tích hợp sản xuất sạch hơn với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Trần Văn Nhân
Keywords: Quản lý môi trường; Tiêu chuẩn
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về sản xuất sạch hơn và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO. Hiện trạng sản xuất, các vấn đề môi trường và công tác quản lý của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương. Kết quả nghiên cứu của đề tài.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1593
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 00000255210.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255210.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 105,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.