Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình mòn của đá mài và ảnh hưởng của nó đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài phẳng
Authors: Hoàng Văn Điện
Advisor: Trần Văn Địch
Nguyễn Viết Tiếp
Keywords: Đá mài
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về quá trình mài. Nghiên cứu quá trình mòn đá mài và ảnh hưởng của nó đến các thông số của quá trình mài. Xây dựng phương pháp và hệ thống trang thiết bị.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15930
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223143.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.