Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất quy trình quản lý chất lượng môi trường nước mọi lưu vực sông
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Advisor: Trịnh Thành
Keywords: Nước sông; Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan quy trình quản lý chất lượng nước lưu vực sông. Cơ sở lý thuyết đề xuất quy trình quản lý chất lượng nước lưu vực sông. Đánh giá tính khả thi quy trình quản lý chất lượng môi trường nước áp dụng với lưu vực sông Nhuệ - Đáy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản lý môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1594
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

173

VIEWS & DOWNLOAD

744

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255221.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255221-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 166,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.